• "Iago" - Suppenteller Unikat
  • "Pal" - Suppenteller Unikat
  • "Adeline" - Suppenteller Unikat
  • "Nantje" - Suppenteller Unikat
  • "Ebbert" - Suppenteller Unikat